post

W kupie raźniej, czyli kilka słów o ubezpieczeniu grupowym

„Ostatnio usłyszałem od znajomego, że można dołączyć do grupowego ubezpieczenia na życie, nawet jeżeli nie opłaca nam go pracodawca lub prowadzimy działalność gospodarczą. Czy toż możliwe? – pyta naszą redakcję jeden z internautów. 

Tak, to możliwe, ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe – z dbają o tych osobach, które nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę – stworzyły specjalne pakiety ochronne. To ubezpieczenia grupowe, do których mogą przystąpić osoby wykonujące tzw. wolne zawody: prowadzące działalność gospodarczą, pracujący na umowę zlecenie czy umowę o dzieło. Jest wtedy same często jedyna alternatywa dla matek wychowujących dzieci.

W przypadku ubezpieczenia grupowego możemy polegać na niższe składki i krótsze okresy karencji niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego. Zakres ochronny ma nie tylko ubezpieczonego, ale te jego najbliższą rodzinę, może te obejmować określone świadczenia medyczne, np. konsultacje w przypadku ciężkiego zachorowania lub czasową rehabilitację i pomoc psychologa w razie wypadku.

Dzięki tego typu ubezpieczeniom pracownik, który z powodu braku umowy o pracę nie mógłby liczyć na ochronę ubezpieczeniową, zyskuje ją za stosunkowo nieduże pieniądze – składka wynosi średnio od 100 do 150 zł. Należy jednak pamiętać, że jest toż typowe ubezpieczenie terminowe – to znaczy po osiągnięciu przez ubezpieczonego określonego wieku – z reguły jest to 65–70 lat polisa wygasa, a on nie otrzymuje żadnych świadczeń