post

Jakie ubezpieczenie na życie wybrać?

Pytanie jakie ubezpieczenie na życie wybrać zadaje sobie każdy klient, który zastanawia się nad wykupieniem polisy. Do tego wyboru warto się przygotować. To prawda, że każdy klient jest w stanie znaleźć polisę, która będzie odpowiadała jego indywidualnym potrzebom. Należy jedynie zapoznać się z dostępnymi wariantami. 

Ubezpieczenie na życie to polisa, która zabezpiecza bliskich (małżonka, partnera, dzieci) na wypadek śmierci ubezpieczonego. Wpłacane składki są wypłacane rodzinie w chwili śmierci posiadacza polisy. Tego rodzaju ubezpieczenia dzielą się na terminowe i bezterminowe. Bezterminowa polisa, to taka, która obowiązuje do śmierci ubezpieczonego lub dożycia 100 lat. Terminowe zakładane są na pewny czas np. na 30 lat. 

Każde ubezpieczenie na życie można rozszerzyć o dodatkowe opcje np. o ochronę na wypadek choroby, inwalidztwa, niezdolności do pracy, wypadku czy operacji chirurgicznej. 

Po za klasyczną polisa ochronną dostępne są też polisy ochronno-oszczędnościowe, gdzie wypłata świadczenia może nastąpić wcześniej niż w chwili wystąpienia jakiegoś tragicznego zdarzenia. Jest również polisy inwestycyjne, gdzie cześć składki jest przeznaczana na fundusze kapitałowe i pomnażana. Można zdecydować się na fundusze akcji, obligacji, pieniężne czy gwarantowane. Tego typie polisy są opłacalne jeżeli zostaną zawarte na dłuższy czas, najlepiej kilka lat.

Najbardziej popularnymi polisami na życie są ubezpieczenia grupowe. Można je wykupić np. w środowisku pracy. Ich największymi wartościami jest niska składka, często około 50 zł miesięcznie. Za tak niewielką kwotę polisa chroni na wypadek śmierci, nieszczęśliwego wypadku czy w chwili urodzenia dziecka. Wadą tych polis jest jednak to, że nie zawsze ich warunki są dokładnie dopasowane do potrzeb indywidualnego klienta.

post

A właściwie co to jest ubezpieczenie na życie?

To
pytanie wbrew pozorom nie jest banalne, gdyż termin „ubezpieczenie
na życie” charakteryzuje kilka typów polis. Skąd wzięły się
polisy i co nam one gwarantują?

Pierwsze polisy na życie podpisywali w XVI w. kupcy i żeglarze, ubezpieczając się na wypadek zatonięcia statku czy schwytania przez piratów. Zapewniały one sposoby na przeżycie pozostałej w porcie rodzinie. Sto lat później zaczęły powstawać pierwsze towarzystwa ubezpieczeniowe, cieszyły się one jednak przede wszystkim ubezpieczeniami bycia na wypadek pożaru. W Polsce najstarsze polisy na życie wywodziły się one od kas brackich, zakładanych przez bractwa cechowe, do których od późnego średniowiecza zapisywali się górnicy. Miały a one na początku charakter ubezpieczeń wzajemnych. Świadczenia na wypadek śmierci stopniowo stały się dostępnie nie tylko dla osób związanych z zawodami wysokiego ryzyka, ale dla zwykłych obywateli. Ich rozkwit nastąpił około 200 lat temu. Dziś często nie uświadamiamy sobie, że w ciągach, kiedy nie istniało powszechne ubezpieczenie, łączące się z prawem do emerytury czy opieki medycznej, los ludzki był bardzo bardziej kruchy niż teraz, a w razie nieszczęśliwego wypadku można było liczyć wyłącznie na pomoc rodziny, Kościoła lub możnego arystokraty.

Jak podają podręczniki, ubezpieczenie na mieszkanie to polisa, której celem jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego przez zagwarantowanie ubezpieczonym świadczeń w postaci tzw. sum ubezpieczenia. Są one stanowione w specjalnej umowie, polisie, podpisywanej na wypadek śmierci, dożycia określonego wieku lub nastąpienia nieszczęśliwego wypadku. Polisy dzielą się ogólnie na terminowe (zawierane na pewny czas) i bezterminowe. Jeśli chodzi o formy ubezpieczeń na życie, możemy wymienić: ubezpieczenie na wypadek śmierci, ubezpieczenie na dożycie, ubezpieczenie mieszane, renty życiowe, ubezpieczenie posagowe, ubezpieczenie grupowe i ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym.