post

Dodatkowe ubezpieczenie na życie

Popularność ubezpieczeń na życie
z roku na rok rośnie. Coraz więcej osób chce zapewnić swojej
rodzinie bezpieczeństwo i ochronę w trudnych momentach życia.
Większość polis oferuje wsparcie w razie śmierci, poważnej
choroby czy inwalidztwa. Nie są to jednak jedyne sytuacje, w których
możemy liczyć na pomoc ubezpieczyciela.

Wiele towarzystw oferuje dodatkowe
ubezpieczenie na życie. W jego ramach może się znaleźć:

 • ubezpieczenie na wypadek
  ciężkiej choroby np. nowotworu, zawału serca, udaru

 • ubezpieczenie leczenia
  szpitalnego, gdzie ubezpieczyciel zapłaci za pobyt w szpitalu, a
  także za chemio- lub radioterapię w Polsce i w krajach Unii
  Europejskiej

 • ubezpieczenie na wypadek
  operacji

 • ubezpieczenie na wypadek
  złamania kości, do którego może dojść w domu, pracy lub na
  urlopie

  Dodatkowe ubezpieczenie na bycie może też grać w formie dodatkowego zabezpieczenia do już istniejącej oferty. Dla przykładu: klient posiadający ubezpieczenie na występowanie w razie śmierci w złym wypadku może dokupić dodatkowe zabezpieczenie. W przypadku jego śmierci świadczenia będą się kumulowały. Oznacza to, że odszkodowanie będzie znacznie wyższe. Tego typu dokupienia świadczenia można stworzyć w wielu rodzajach polis np. na wypadek poważnego zachorowania, całkowitego lub częściowego inwalidztwa czy osierocenia dziecka.

  Wykupienie dodatkowego zabezpieczenia lub rozszerzonej oferty ubezpieczenia na życie wiąże się oczywiście ze zwiększeniem składki. Warto jednak zastanowić się nad korzyściami jakie z tego płyną. W razie nieszczęśliwego zdarzenia ubezpieczony lub jego rodzina będzie przysługiwało większe odszkodowanie.